Izjava o zaštiti ličnih podataka

  1. Vođe zbirke ličnih podataka prikupljenih preko ove internet stranice su KMAG BH d.o.o., Safeta Zajke 181 (Rajlovac) 71000 Sarajevo i KMAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, kao zajednički vođa zbirke i odvojeno svaki kao odvojeni vođa zbirke (u nastavku kao »mi« ili »vođe zbirke« odn. »vođa zbirke«).
  2. Vaše lične podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date, odnosno saopštite. Davanjem podataka dajete i saglasnost da vođe zbirke ličnih podataka (zajedno ili svaki odvojeno) vaše lične podatke i informacije čuvaju, obrađuju i koriste za sljedeće namjene: komuniciranje s vama, statistička obrada, segmentacija potrošača, obrada prošlog ponašanja kod kupovine, slanje ponuda, gradiva i pozivnica, izvođenje direktnog marketinga (preko telefona, e-pošte, SMS poruka i obične pošte), te telefonsko, pismeno i elektronsko anketiranje.
  3. U svrhu pružanja usluga, a u skladu s vašom saglasnošću, vaše lične podatke možemo davati i ovlaštenom zastupniku ili nekom od naših ugovornih izvršilaca obrade ličnih podataka, zbog čega s vama u kontakt može doći i neko od tih lica. Osim prethodno navedenih lica, vaše lične podatke nećemo davati nijednom trećem licu.
  4. Vaše lične podatke ćemo početi obrađivati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama ličnih podataka, mijenjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prenos, izmjenu, blokiranje i brisanje. Vaši lični podaci čuvaće se i koristiti do vašeg eventualnog pismenog opoziva. Lični podaci koje nam dajete preko ove internet stranice mogu se spajati s vašim ličnim podacima koje smo dobili preko naših zastupnika. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti suprotno vašoj datoj saglasnosti.
  5. U vezi sa zaštitom ličnih podataka garantujemo vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke ličnih podataka i drugih prava i obaveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnu obradu i u cjelosti poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu ličnih podataka.
  6. Prikupljanje vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Ukoliko ne date dozvolu za obradu ličnih podataka nećemo vas moći obavještavati o novim proizvodima i uslugama, reklamnim akcijama odnosno inače komunicirati sa vama. Svoju saglasnost za obradu podataka možete bilo kada opozvati, također možete bilo kada zahtijevati uvid, prepis, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje ili brisanje vaših ličnih podataka i to tako da nas pismeno kontaktirate na adresu: Safeta Zajke 181 (Rajlovac) 71000 Sarajevo ili pošaljete elektronsku poruku na adresu: prodajasa1@kmag.net.